Vælg en side

Korkultur på Samsø

Da koret var på Samsø, 2.-3. marts 2019 blev der diskuteret korkultur.

Hver stemmegruppe fik følgende at skulle tage stilling til:

 

Korkultur i Fandango

Debat i stemmegruppen

I hver stemmegruppe vælges en referent

Hvordan kan vi bedst støtte/hjælpe hinanden under indøvningen? Er det godt nok som det er 

Kan vi lave nogle aftaler?

 1. Lav en runde, hvor vi fortæller hinanden, om vi gerne vil støttes eller støtte og i så fald hvordan. Nogen bryder sig ikke om at blive rettet på, andre synes det er en hjælp

2. Hvordan er den bedste opstilling i stemmegruppen under øvningen, så vi kan høre hinanden?

3. Hvad kan vi gøre ift nye kormedlemmer, skal vi have nogle i stemmegruppen, som tager sig af det?

Fremlæg for de andre stemmegrupper

Konklusion af fremlæggelse

Evt aftaler

 

Følgende var resultatet:

Sopran 1

Vil vi rettes, det vil vi gerne
Opstilling: vi vil gerne have ny stoleopstilling runde. Højeste personer bagerst
Flere 2. Sopraner
De nye skal Præsente sig for koret første gang
Nye skal stå mellem sikre sangere i forreste række
Korkultur: det er svært, når der bliver talt meget
Komme ordentligt ind til koncerter

Sopran 2
Vi vil gerne støttes som nye.
Vil gerne rettes
Måske fast opstillling. På samme måde både til træning og koncert
Stolene blokerer Gymnasiet kan bruges gratis
Kan ikke høre Jørgen
Mentor: streg under på hjemmesiden: til noder, hvad gør vi, vi gør sådan Telefonnummer.
Er jeg sopran? Hjælp til at finde ud af det.
Balance i stemmerne er vi for mange i visse stemmegrupper.

Alt:
Meget er det samme. Nye blevet godt modtaget. Bliver placeret mellem de øvede. Sandwich.
Mentor- hele stemmegruppens ansvar. Der skal være mul. ighed. for at blive rettet
Fastepladser. Måske skal vi være mere fleksible, så man kan stå andre steder.
Man skal ikke være bange for at spørge om hjælp
Opstilling: halvcirkel
Vil gerne øve udenfor på gangen. Svære passager
Hjemme hos hinanden øvegang
Stemmetræningen med Jørgen var godt.

Tenor og bas:

At komme som ny, det har fungeret godt i tenorgrp. f.eks. stå mellem to, som kan det meste.
Spørg om vi kan hjælpe. Find ud af, hvor den nye har mangler.
Finn følte sig velkommen. Fandt at der var en, som hjalp med noder.
Jørgen synes, at det er godt, at man kan gå hjem og høre sangen.
Mødes og øve er godt - (da Allan blev syg, hjalp det, og nu er vi mere jævnbyrdige)
Er der forventning om forberedelse? Nej, men det hjælper en selv.
At lære udenad er en udfordring.
Vi retter gerne hinanden
Nye der ikke kan synge, hvad gør vi? Korleder eller formand.
Stemmegruppetræning: mænd sammen og kvinder sammen kunne fungere.